- Bếp gas là loại bếp sử dụng khí thiên nhiên, propan, butan, khí gas (Liquefied Petroleum Gas) hay còn gọi là khí dầu mỏ hóa lỏng. có hai loại chủ yếu là bếp gas âm bếp gas dương. Bếp gas âm (còn gọi là bếp gas chìm)
Bếp gas + từ Romal RIG-201C

Bếp gas + từ Romal RIG-201C

Giá thị trường: 7,990,000 ₫

Giá KM: 6,990,000 ₫ -13%

BẾP GAS ÂM AB-DIAMOND D06

BẾP GAS ÂM AB-DIAMOND D06

Giá thị trường: 6,700,000 ₫

Giá KM: 4,888,000 ₫ -27%

Bếp gas âm Catino CA-268GS

Bếp gas âm Catino CA-268GS

Giá thị trường: 6,800,000 ₫

Giá KM: 5,170,000 ₫ -24%

Bếp gas âm Catino CA-268G

Bếp gas âm Catino CA-268G

Giá thị trường: 6,880,000 ₫

Giá KM: 5,170,000 ₫ -25%

Bếp gas âm CATINO CA-268

Bếp gas âm CATINO CA-268

Giá thị trường: 6,880,000 ₫

Giá KM: 5,217,000 ₫ -24%

Bếp gas âm Canzy CZ-730

Bếp gas âm Canzy CZ-730

Giá thị trường: 6,080,000 ₫

Giá KM: 5,214,000 ₫ -14%

Bếp gas âm NAPOLIZ NA E300

Bếp gas âm NAPOLIZ NA E300

Giá thị trường: 4,990,000 ₫

Giá KM: 4,108,000 ₫ -18%

Bếp ga âm Catino CA-308

Bếp ga âm Catino CA-308

Giá thị trường: 6,000,000 ₫

Giá KM: 4,951,000 ₫ -17%

Bếp gas âm kết hợp điện Faster FS-921STTG

Bếp gas âm kết hợp điện Faster FS-921STTG

Giá thị trường: 12,500,000 ₫

Giá KM: 11,874,000 ₫ -5%

Bếp gas âm Faber FB-2SE

Bếp gas âm Faber FB-2SE

Giá thị trường: 5,900,000 ₫

Giá KM: 4,900,000 ₫ -17%

Bếp gas Cata LCI 302 BK

Bếp gas Cata LCI 302 BK

Giá thị trường: 4,800,000 ₫

Giá KM: 3,947,000 ₫ -18%

Bếp gas Cata LCI 912

Bếp gas Cata LCI 912

Giá thị trường: 5,900,000 ₫

Giá KM: 4,816,000 ₫ -18%

Bếp gas Cata LCI 702

Bếp gas Cata LCI 702

Giá thị trường: 4,900,000 ₫

Giá KM: 3,851,000 ₫ -21%

Bếp gas âm FAGOR CFI-4GLSTA/BUT

Bếp gas âm FAGOR CFI-4GLSTA/BUT

Giá thị trường: 15,950,000 ₫

Giá KM: 13,500,000 ₫ -15%

Bếp Gas Âm Inox 6FI-4GLSX/BUT

Bếp Gas Âm Inox 6FI-4GLSX/BUT

Giá thị trường: 9,950,000 ₫

Giá KM: 8,490,000 ₫ -15%

Bếp gas âm Malloca AS 9403B

Bếp gas âm Malloca AS 9403B

Giá thị trường: 10,800,000 ₫

Giá KM: 9,720,000 ₫ -10%

Bếp gas âm TOJI PF-720

Bếp gas âm TOJI PF-720

Giá thị trường: 6,100,000 ₫

Giá KM: 4,441,000 ₫ -27%

Bếp gas âm ABBAKA AB-DIAMOND D01

Bếp gas âm ABBAKA AB-DIAMOND D01

Giá thị trường: 6,380,000 ₫

Giá KM: 4,338,000 ₫ -32%

Bếp gas âm Giovani G-202SB

Bếp gas âm Giovani G-202SB

Giá thị trường: 5,850,000 ₫

Giá KM: 4,475,000 ₫ -24%

Bếp gas âm Binova BI-284DH

Bếp gas âm Binova BI-284DH

Giá thị trường: 5,680,000 ₫

Giá KM: 4,312,000 ₫ -24%

Bếp gas âm FABER FB-3GS

Bếp gas âm FABER FB-3GS

Giá thị trường: 6,250,000 ₫

Giá KM: 4,703,000 ₫ -25%

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 034G

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 034G

Giá thị trường: 7,190,000 ₫

Giá KM: 5,924,000 ₫ -18%

Bếp gas âm NAPOLIZ NA-033VH

Bếp gas âm NAPOLIZ NA-033VH

Giá thị trường: 5,990,000 ₫

Giá KM: 4,651,000 ₫ -22%

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 068G

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 068G

Giá thị trường: 7,690,000 ₫

Giá KM: 6,771,000 ₫ -12%

Bếp gas dương Paloma PAJ-S2B

Bếp gas dương Paloma PAJ-S2B

Giá thị trường: 2,860,000 ₫

Giá KM: 2,650,000 ₫ -7%

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 031VH

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 031VH

Giá thị trường: 6,090,000 ₫

Giá KM: 5,323,000 ₫ -13%

Bếp gas âm Faster FS-217R

Bếp gas âm Faster FS-217R

Giá thị trường: 6,450,000 ₫

Giá KM: 5,724,000 ₫ -11%

Bếp gas dương kính SUNHOUSE SHB3610

Bếp gas dương kính SUNHOUSE SHB3610

Giá thị trường: 1,450,000 ₫

Giá KM: 1,046,000 ₫ -28%

Bếp gas âm Faster FS-313S

Bếp gas âm Faster FS-313S

Giá thị trường: 9,250,000 ₫

Giá KM: 7,393,000 ₫ -20%

Bếp gas âm Malloca AS-9402R

Bếp gas âm Malloca AS-9402R

Giá thị trường: 9,870,000 ₫

Giá KM: 8,880,000 ₫ -10%

Bếp gas dương Paloma PA-5MEJ

Bếp gas dương Paloma PA-5MEJ

Giá thị trường: 2,380,000 ₫

Giá KM: 2,090,000 ₫ -12%

Bếp gas âm Malloca AS 9403R

Bếp gas âm Malloca AS 9403R

Giá thị trường: 10,800,000 ₫

Giá KM: 9,623,000 ₫ -11%

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 36G1

Bếp gas âm NAPOLIZ NA 36G1

Giá thị trường: 3,990,000 ₫

Giá KM: 3,171,000 ₫ -21%

Bếp gas âm FABER FB-202GS

Bếp gas âm FABER FB-202GS

Giá thị trường: 5,880,000 ₫

Giá KM: 4,556,000 ₫ -23%

Bếp gas âm ABBAKA AB-627LX

Bếp gas âm ABBAKA AB-627LX

Giá thị trường: 5,180,000 ₫

Giá KM: 3,754,000 ₫ -28%

Bếp gas âm Canzy CZ-118

Bếp gas âm Canzy CZ-118

Giá thị trường: 5,380,000 ₫

Giá KM: 4,718,000 ₫ -12%